İşgücü yönetimi, verimli bir gücü oluşturabilmek için gerekli olan aktivitelerin tümüdür. Bu aktiviteler bazen insan kaynakları yönetim sisteminin işleyişini sağlamaktır, bazen kurumsal kaynak yönteminin ilgili bölümünün işleyişini sağlamaktır, bazen de bir başka şeydir.

İşgücü yönetimi konsepti, işgücü optimizasyonunun evrim geçirmesi ile başlamıştır. İşgüçü yönetimi şunları içermektedir;

 • Maaş bordrosu ve faydaları
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Zaman ve katılım yönetimi
 • Kariyer ve başarı planlaması
 • Yetenek ve Kabiliyet yönetimi
 • Öğrenme yönetimi ve/veya eğitim yönetimi
 • Performans yönetimi
 • Tahmin etme ve çizelgeleme
 • İşgücü takibi ve acil yardım

İş gücü yönetimi ayrıca saha servis yönetimini de kapsar. Bu, saha servis teknisyenlerinin ve onların mal ile doldurulmuş araçlarının müşteriye sevkiyatını en optimal şekilde planlayan bir yazılım sunar. Saha servis yönetimi şu öğeleri içerir;

 • Talep yönetimi: İhtiyaç olan personel sayısı ve uzmanlığının planlanması için çalışma direktiflerinin tahmin edilmesine yardımcı olur.
 • İşgücü planlaması: Daha önce belirlenmiş kurallar çerçevesinde otomatik şekilde çizelgenin ve kaynak kullanımının optimize edilmesidir.
 • İşgücü ataması: Otomatik olarak iş direktiflerinin daha önce tanımlanmış alanlardaki belirli teknisyenlere atanmasıdır.
 • Mobil çözümler: İş atayanlar ile teknisyenler arasında gerçek zamanlı iletişimin sağlanması.

Birçok pazarda ve endüstride işgücü yönetimi, doğru işe doğru personeli doğru zamanda atamak olarak özetlenebilir. İşgücü yönetimi terimi, klasik personel planlaması teriminden farklıdır, çünkü personel planlaması daha çok zaman yönetimi ile alakalıdır. Bu klasik yaklaşım, personel gereksinimlerindeki ve amaçlardaki değişimi içeren ve buna göre görev atamaları yapan talep odaklı iş gücü yönetimi ile evrim geçirmiştir. Talep odaklılık ve işgücü optimizasyonunun yanında, işgücü yönetimi şunları da dahil etmektedir;

 • İşyükü ve gerekli personel tahmini
 • İşçilerin çizelge sürecine entegrasyonunun sağlanması
 • Çalışma saatlerin ve hesapların yönetimi
 • Tüm sürecin analiz edilmesi ve gözlemlenmesi

İşgücü yönetimi pazarı hala çok yeni sayılabilir. 1980’lerde ve 1990’larda girişimciler çoğunlukla tedarik zinciri yönetimi veya üretim planlama sistemleri gibi konulara odaklanırlardı. Modern işletmede ise odak konusu, “ERP” olarak bilinen “kurumsal kaynak planlaması”dır.. Maliyet baskısının artması ile birlikte, insan kaynakları yönetimi ön plana çıkmıştır. Emek-yoğun olan tüm endüstrilerde işgücü yönetimi, kurumsal yönetimin önemli ve stratejik bir bileşenidir.